Työstressi – kasvava ongelma

Työ ja stressi kulkevat nykyään kasvavassa tahdissa käsikädessä. Eikä kehitys ole missään tapauksessa hyvän suuntainen. Lehtien sivuilta voi lukea jatkuvalla syötöllä uutisia tai haastatteluja työuupumukseen liittyen. Kehitys on todella negatiivinen ja ratkaisuja ei valitettavasti tunnuta löytävän asian helpottamiseksi kovin helposti.

Työelämä kuormittaa todella monia nykypäivänä, niin nuoria kuin vanhempiakin työntekijöitä. Työkokemus voi auttaa hieman stressinhallinnassa, mutta ei sekään enää nykyään kaikkea estä. Työperäinen stressi alkaa pikkuhiljaa. Työ on monissa paikoissa hyvin intensiivistä, mennään idealla “aika on rahaa”. Monet työt tulisi hoitaa mahdollisimman nopealla aikataululla ja totta kai moitteettomasti, virheitä ei suvaita lainkaan. Työntekijän oletetaan olevan lähes koneita, jotka toimivat nappia painamalla. Valitettavasti tämä ajattelutapa aiheuttaa vain paineita työelämässä. Vaatimustaso on todella korkealla ja se alkaa monille työntekijöille aiheuttaa stressiä pikkuhiljaa.

Työpaikoilla stressiä aiheuttavat monet tekijät, ei pelkästään ainainen kiire. Osassa työpaikkoja toimitaan suurissa avokonttoreissa, koska halutaan säästää rakennuksen vuokrakuluissa. Avotoimisto voi rahallisesti olla halvempi vaihtoehto kuin monitoimistoinen ja sokkeloinen toimisto. Avotoimisto saattaa kuitenkin aiheuttaa työntekijöille stressiä, koska avoimessa tilassa ääntä on paljon ja koko päivän ajan. Kova ääni koko päivän ajan ei sovi kaikille.

Työstressiä aiheuttavat myös huonot ihmissuhteet työpaikalla. Jos työilmapiiri on negatiivinen jo heti aamusta lähtien, on työtekijän vaikea suhtautua työhönsä positiivisesti. Huono työilmapiiri voi saastuttaa koko työyhteisön ja siitä ei ole hyötyä kenellekään pitkällä aikavälillä. Työstressiä voivat aiheuttaa myös ahdistelutyyppiset työntekijät ja erityisesti jos asiaan ei työpaikalla haluta ottaa minkäänlaista kantaa. Ahdistelutapaukset ovat lisääntyneet valitettavasti viime vuosien aikana huomattavasti. Aina asiaan ei haeta korjausta, mikä on todella valitettavaa ja kamalaa. Tällaisissa tilanteissa työntekijä voi stressaantua ja menettää jopa työkykynsä.

Miten torjua työstressiä?

Työstressin torjumiseen voi yrittää löytää erilaisia keinoja. Kaikki keinot eivät sovellu tietenkään kaikille, joten erilaisiin keinoihin kannattaa tutustua ihan ajan kanssa. Erilaisiin työstressin torjuntakeinoihin voi tutustua esimerkiksi Työterveyslaitoksen nettisivuilla. Työstressin ennaltaehkäisy on työntekijälle paljon mielekkäänpää ja helpompaa kuin tilanne, jossa työuupumus jo uhkaa kunnolla nurkan takana. Ennaltaehkäisevillä keinoilla pääsee usein myös nopeammin tuloksiin kuin tilanteessa, jossa työuupumus on jo päällä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä stressinhallintaan.

Miten torjua työstressiä?
Miten torjua työstressiä?

Kuten aina elämässä, on työntekijänkin kannalta tärkeää, että perusasiat kuten terveellinen ruokavalio ja liikuntatottumukset ovat kunnossa. Näillä kahdella asialla pääsee jo pitkälle. Liikunta ja terveellinen ruokavalio pitävät ihmisen kunnossa ja samalla aivot virkeinä. Kun aivot ovat virkeät, on ajatuksen kulku ja stressin sietokykykin paremmalla tasolla. Näistä kahdesta asiasta ei missään nimessä kannata tinkiä. Jos työntekijä huomaa, että liikunta on jäänyt kokonaan tai roskaruoka maistuu liian hyvältä, kannattaa miettiä mahdollisia muutostapoja asian parantamiseksi.

Keskusteluhengen ylläpitäminen on tärkeää niin työpaikalla kuin muussakin elämässä. Keskustelutaitoja voi kehittää koko elämän ajan ja se myös kannattaa. Keskustelemalla voi selvittää monet ongelmakohdat jo ennen kuin ne paisuvat todella suuriksi ongelmiksi. Työyhteisön kannalta on myös tärkeää, että keskustelutaidot ovat työpaikalla hallinnassa, näin säästytään monelta stressiltä.

Riittävä lepo on myös tärkeää, että aivot ja keho saavat tarpeeksi lepoa. Riittävä lepo takaa sen, että ajatus luistaa paremmin ja fyysinen olotila on parempi. Riittävän levon ansiosta stressitilanteita voi hallita paremmin. Väsyneenä kaikki tökkii, eikä mistään tule mitään.

Yhteenveto

Nykymaailman meno on täynnä stressitekijöitä. Todella monet ovat stressaantuneita ja joukko kasvaa valitettavasti koko ajan. Työstressiä voi oppia hallitsemaan jollain tapaa ajan kanssa. Helppoa se ei varmasti aina ole, mutta kannattavaa kylläkin. Omaan toimintaansa kannattaa kiinnittää huomiota ja oppia erottamaan omista toimintatavoista ne positiiviset ja negatiiviset mallit.

Felix