Miten kehittää oman elämän arvoa?

Tämä on varmasti yksi kysytyimmistä kysymyksistä maailmassa. Jokainen haluaa tavalla tai toisella kehittää omaa elämäänsä laadukkaammaksi ja saada sitä kautta omaan elämäänsä lisää arvoa. Internet onkin täynnä erilaisia artikkeleita oman elämän kehittämisestä ja onnellisuuden löytämisestä. Nykymaailmassa omaan onnellisuuteen ja elämän laatuun on aloitettu panostaa huomattavasti enemmän. Ihmiset ovat oppineet arvostamaan omaa elämäänsä ja sitä kautta myös itseään. Enää ei välttämättä laitetakkaan toisten tarpeita omien edelle, vaan ensin hoidetaan omat tarpeet. Tämä onkin erittäin hyvä kehitys, nimittäin nykyään ihmiset osaavat laittaa itsensä muiden edelle. Tätä kutsutaan niin sanotuksi hyväksi itsekkyydeksi, sillä se opettaa arvostamaan omaa itseään. Se kuitenkin vaatii energiaa ja harvalla on tällaista ominaisuutta luonnostaan. Oman itsensä arvostaminen onkin usein pitkään rakennettu prosessi, jonka jokainen rakentaa itse. Sen rakentamiselle on kuitenkin monia eri tapoja, joista jokainen valitsee itselleen sopivimman. Osa lukee oman elämän oppaita kyllästymiseen asti, kun taas osa käy tanssitunneilla oppiakseen oman kehonsa liikkuvuutta. Tässä artikkelissa käymmekin hieman läpi erilaisia tapoja, joilla voi lisätä oman elämänsä arvoa.

Vinkit oman elämän laadun parantamiseen

Opettele olemaan itsesi johtaja. Tämä onkin varmasti yksi vaikeimmista ominaisuuksista kehittää. Oman elämän hallitseminen saattaakin välillä tuntua mahdottomalta, kun ympäriltä tulee jatkuvasti omia vaatimuksia ja samalla joka paikasta muistutetaan oman ajan tärkeydestä. Tällöin saattaakin helposti unohtaa, että kuka ohjaa omaa elämää. Tästä tulee helposti turhautumisen tunnetta, sillä tunnit tuntuvat loppuvat päivittäin yhä nopeammin. Tällöin onkin tärkeää ottaa ohjat omasta elämästään. Se vaatii oman elämänsä organisointia. Tähän helpoin tapa on kirjoittaa paperille oma ajankäyttönsä ja laatia ajankäytölle suunnitelma. Tee listaus asioista, joihin tällä hetkellä käytät aikaa ja karsi sieltä itselleen merkityksettömät asiat. Keskity käyttämään aikasi itsellesi tärkeisiin asioihin ja opettele pysymään suunnittelemassasi ajan käytössä jopa ympäristön paineiden alla. Tällöin huomaatkin nopeasti, että aikaa saattaa jäädä jopa ylimääräiseen ja yöunet saa nukuttua oikean mittaisina.

Opettele olemaan itsesi johtaja

Opettele itsekuri. Välillä mieli saattaa haluta asioita, joille ei oikeasti olisi aikaa tai tarvetta. Itsekurin opettelu antaakin elämälle paljon laatua. Tällöin ei mene automaattisesti kaikkien houkutusten mukana, vaan osaa asettaa itselleen rajat. Usein houkutusten jälkeen tulee vain huono-olo, joka alentaa elämänlaatua. Tämän takia itsekuri on erittäin tärkeä ominaisuus oman elämän laadun parantamisessa. Kannattaa kuitenkin myös muistaa, että liiallinen itsekurikaan ei ole hyväksi. On myös yhtä tärkeää osata rentoutua ja antaa itselleen lupa houkutuksille. Liian tiukka elämäntyyli vaikuttaa negatiivisesti mieleemme, eikä mielemme saa silloin tarvitsemaansa vapautta. Näiden kahden tasapainon oppiminen takaakin huomattavasti paremman elämän.Itsetunto on se asia, joka määrittää oman arvostuksen itseemme. Itsetunto on asia, joka varmistaa meidän oman hyvinvointimme. Hyvällä itsetunnolla varustettu henkilö arvostaa itseään ihmisenä ja osaa myös kohdella itseään armollisesti. Tällöin henkilö ei myöskään anna muiden kohdella itseään huonosti, vaan osaa asettaa rajat sekä muille, että itselle. Itsetunnon omaava ihminen tiedostaa oman arvonsa ja tietää olevansa korvaamaton. Tällöin hän ajattelee asiat terveellisesti itsekkääksi, jolloin hän laittaa aina itsensä muiden edelle. Tällöin ihmisellä on myös mahdollisuus ja voimaa aidosti auttaa muita. Kun on itse varmistanut ensin oman hyvinvointinsa, tällöin energiaa riittää myös jaettavaksi muille. Itsetunto onkin ensimmäinen askel onnellisuuteen. Itsetunto pitää sisällään itseluottamuksen, asenteen, ajattelun, itsensä uudistamisen, aitouden ja myös nöyryyden. Itsevarma ihminen osaa kohdella itseään kuin myös kanssakulkijoita kunnioittavasti.

Felix