Itsetuntoa voi vahvistaa aikuisenakin

Hyvää itsetuntoa voisi kuvailla positiivissävytteiseksi realismiksi omista mahdollisuuksista ja toisaalta myös rajoitteista. Se ei siis tarkoita sitä, että näkee itsensä virheettömänä tai nostaa itseään muiden yläpuolelle, vaan nimenomaa myönteistä, mutta totuudenmukaista kuvaa itsestä. Itsetunto kehittyy vahvasti lapsuudessa ja nuoruudessa ja myönteiset kasvukokemukset vahvistavat sitä. Jos vanhemmilta ja muilta tärkeiltä aikuisilta saa riittävästi hyväksyntää, huolenpitoa ja rakkautta, on hyvät edellytykset kehittää terve ja vahva itsetunto. Vaikka nämä kokemukset olisivat jääneet osin tai kokonaan saamatta, ei tilanne ole silti menetetty. Itsetuntoa voi vahvistaa myöhemminkin ja on luonnollista, että elämän eri vaiheissa myös itsetunto vaihtelee.

Itsetunto vaikuttaa päivittäisiin valintoihimme

Itsetunnossa on kysymys paljon pysyvämmästä asiasta kuin siitä, miltä jollain tietyllä hetkellä sattuu tuntumaan. Tämän takia myös itsetunnon kehittäminen vaatii hieman aikaa ja vaivaa, mutta auttaa myöhemmin yllättävän monessa asiassa. Hyvä alku on tutustua itseen lempeäsi ja huomata, missä kohtaa kaipaat tukea. Hyvä itsetunto tarkoittaa, että omakuva on riittävän vahva eikä omine puutteiden havaitseminen tai haasteiden kohtaaminen romuta itseluottamusta tai aiheuta ahdistusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö aina tulisi pyrkiä itsensä kehittämiseen.

Hyvä itsetunto – ja toisaalta sen puute – vaikuttavat kaikkiin tekemiimme ratkaisuihin. Toisaalta meille tapahtuvat asiat vaikuttavat omalta osaltaan itsetuntoon, joten kyseessä on helposti itsetuntoa vahvistava tai romuttava kierre. Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, näkee elämässään mahdollisuuksia ja uskoo omiin kykyihinsä niiden saavuttamisessa. Huono itsetunto taas lisää stressiä ja mahdollisuudet tuntuvat kapeammilta. Jokainen epäonnistuniminen vahvistaa käsitystä siitä, ettei ole riittävän hyvä.

Kohti onnellisempaa elämää

Hyvän itsetunnon omaava ihminen uskaltaa elää omannäköistään elämää, mutta ei koe tarvetta loukata muita toiminnallaan tai painaa muita alas. Hyvä itsetunto ei näy aina ulospäin suuntautumisena tai rohkeutena, vaan myös ujolla ihmisellä voi olla hyvä itsetunto. Vaikka itsetunto on tärkeä työkalu, se on kuitenkin vain yksi osa persoonallisuutta. Sen avulla ei voi mitata ihmisen arvoa tai onnistumista, eikä huono itsetunto tarkoita millään tavoin elämässä epäonnistumista.

Hyvä itsetuntemus on itseluottamuksen perusta. Helpoiten alkuun pääsee vaikkapa listaamalla asioita, joissa kokee olevansa hyvä. Tämän jälkeen voi listata asioita, joissa haluaisi vielä kehittyä. Mieti myös, onko käsityksesi totuudenmukainen. Kuvailisiko esimerkiksi paras ystäväsi sinua samoin? Aivan liian usein meillä on tapana puhua itsellemme kielteiseen sävyyn ja toistaa, ettemme osaa jotain tai asiaa tai olemme ylipäätään huonoja siinä. Yllättävän harvoin pysähdymme myöskään kyseenalaistamaan näitä väittämiä. Tässäkin voi olla avuksi kuvitelma parhaasta ystävästä. Sanoisiko hän sinulle samoja asioita? Sanoisitko itse näitä lauseita jollekin muulle?

Hyvään itsetuntoon ei vaadita sitä, että ihmisen pitäisi olla millään tavalla täydellinen. Sen sijaan se vaatii rohkeutta tehdä asioita ja uskoa itseensä puutteista huolimatta. Siihen ei vaadi tiettyjä kokemuksia tai tietoa. Olet arvokas juuri sellaisena kuin olet ja sisälläsi on kaikki mitä tarvitset.

Pieniä askelia ja ajatusten muuttamista

Harva henkinen muutos tapahtuu pakottamalla. Helpompaa ja tehokkaampaa on yksinkertaisesti hyväksyä kaikki ajatukset ja tunteet, antaa niiden tulla mutta olla lähtemättä niiden mukaan. Esimerkiksi stressi tai univaje saavat meidät helposti näkemään maailman ja samalla itsemme synkässä valossa, mutta se ei tarkoita, että nämä ajatukset olisivat totta.

Itsetunnon vahvistaminen vaatii säännöllistä treeniä ja sitä, että päättää hankalinakin hetkinä keskittyä omiin vahvuuksiin, kykyihin, lahjakkuuteen ja onnistumisiin. Muista kehua itseäsi pienistäkin asioista, vaikka se aluksi tuntuisi hankalalta. Vähitellen huomaat, että sinun on taas on helpompi hengittää, suhtaudut kaikkeen toiveikkaammin ja ylipäätään sinulla on onnellisempi olo.

Felix