Hyvä johtajuus lähtee hyvästä itsetuntemuksesta

Johtajia ja esimiesasemassa olevia henkilöitä on aivan kaikenlaisia, niin pitkiä, lyhyitä, lihavia, laihoja, koulutettuja, vähemmän lukeneita, eri ikäisiä ja eri kulttuureja edustavia. Kaikki ovat omanlaisiaan persoonia ja se näkyy myös heidän työssään. Näin saa tietenkin ollakin. On kuitenkin olemassa perusesimiestaitoja joita jokainen voi opetella ja pohtia jos haluaa kehittyä työssään esimiehenä.

Suurin osa meistä varmaan haluaisi osata inspiroida alaisiaan tai toisaalta työskennellä sellaisen esimiehen alaisuudessa, joka osaa innostaa muitakin venymään parhaaseen suoritukseensa. Johtajalle on tärkeää aito intohimo omaan tekemiseen, sillä tämä asenne välittyy muillekin. Inspiroiva johtamistyyli näkyy myönteisesti koko organisaatiossa ja on varmin tie menestykseen. Älä siis pelkää näyttää omaa innostustasi ja puhua intohimoisesti asioista joihin uskot. Ilman motivaatiota et pysty myöskään motivoimaan tiimiäsi.

Hyvän johtamisen perustana toimii hyvä itsetunto ja terve itsetuntemus. Hyvä johtaja uskaltaa erottautua massasta eikä pelkää liikaa epäonnistumista. Kommunikointitaidot ja erilaisten viestintäkanavien hallinta auttaa johtajaa tehtävässään, sillä silloin hän pystyy viestimään juuri niiden välineiden kautta joita hänen kohdehenkilönsäkin seuraavat. Johtajan täytyy kyetä ilmaisemaan visionsa selkeästi muillekin, jotta kaikki tietävät mitä tavoitetta kohti työskennellään. Visio voi toisinaan olla haastava, mutta sen on aina oltava niin konkreettinen, että se sopii yhteiseksi tavoitteeksi.

Jotta johtajan asettamasta tavoitteesta tulisi kaikkien yhteinen tavoite, täytyy hänen pystyä selkeästi kertomaan, mitä tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa työntekijöille. Jos yrityksen tavoitteena on lisätä myyntiä 20 prosenttia vuoden aikana, ei tämä vielä kerro työntekijöille, miten se heihin vaikuttaa. Tässä kohtaa johtajan kannattaakin esitellä työntekijöille tavoitteen saavuttamisesta koituva edut, kuten esimerkiksi työpaikan vakaus, mahdollisuus suurempiin palkkioihin ym.

Esimiehellä on suuri rooli siinä, minkälainen ilmapiiri työpaikalla on ja mikä työympäristössä on sallittua ja sopivaa. Hän linjaa, miten esimerkiksi aikatauluja noudatetaan, miten kokouksissa edetään ja kannustetaanko työntekijöitä notkumaan pöydän ääressä yömyöhään vai tekemään työt reippaasti ja suuntaamaan sitten kotiin. Parhaiten viesti menee perille, jos johtaja toimii itse esimerkkinä. Tämä on myös hyvä tapa ansaita alaistensa luottamus ja näyttää inhimillisempi puoli itsestään.

Työntekijät mainitsevat usein hyvän johtajan olevan sellaisen, joka kannustaa työntekijöitä kehittämään itseään ja osaamistaan ja antaa tarvittaessa lisää vastuuta sitä haluaville. Tämä onkin sekä työpaikan että työntekijän etu, sillä samalla esimies osoittaa olevansa kiinnostunut työntekijöidensä hyvinvoinnista ja tuntemuksista. Tällä on tapana heijastua positiivisesti työilmapiiriin ja mm. asiakaspalvelun tasoon.

Hyvä esimiehen tulisi olla myös helposti lähestyttävä, sillä hän on se kenen puoleen työntekijöiden pitää uskaltaa ja haluta kääntyä ongelmatilanteissa. Työilmapiirin kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että esimiehen ja alaisten välillä vallitsee luottamus. Parasta on, jos esimies pystyy tutustumaan kaikkiin tiiminsä jäseniin myös yksilötasolla ja tietää edes hieman heidän harrastuksistaan, perheistään ja taustoistaan. Tämä toimii kuitenkin parhaiten silloin, kun esimies on aidosti kiinnostunut näistä asioista. Voit yllättyä, kuinka positiivinen vaikutus tällä voi olla.

Esimiehenä olemiseen ei ole sellaisia ohjeita, joita noudattamalla onnistuisi automaattisesti joka tilanteessa. Tärkeimmät työkalut ovat avoin mieli, nöyryys ja mielikuvitus. Johtajan tulee aina viimekädessä kantaa vastuu tiimin työstä ja kyetä myötätuntoon ja avarakatseisuuteen työntekijöidensä suhteen. Pidä huolta omasta motivaatiostasi ja kehittymisestäsi sekä siitä, että tiimilläsi on mahdollisuus kehittää taitojaan ja vahvistaa ryhmän toimintaa. Yleensä luottamus on parempi reitti kuin ylimääräinen mikromanagerointi, sillä hyvän johtajan alaisuudessa myös työntekijät pyrkivät olemaan luottamuksen arvoisia ja tekemään parhaansa.

Felix