Esimiestaitojen lisäksi alaistaidoilla on tärkeä rooli työpaikalla viihtymisessä

Esimiehille on tarjolla jatkuvasti koulutusta ja ohjeistusta ja hyvä niin, sillä esimiehillä on tärkeä rooli työpaikan ilmapiirin luomisessa. Omaa ja muiden viihtymistä työpaikalla voi kuitenkin parantaa myös alaistaidoilla ja niitä voi opetella kuka tahansa. Oikeastaan parempi termi olisi työyhteisötaidot, sillä tasavertaisessa työyhteisössä kaikkien taitoja arvostetaan samalla tavalla. Työyhteisötaitojen tarkoitus on tehdä työn tekemisestä mukavaa ja sujuvaa ja ne ovatkin oikeastaan kuin mitä tahansa ihmissuhdetaitoja.

Olemalla hyvä alainen on mahdollista parantaa omalta osaltaan vuorovaikutusta, tulla paremmin kuulluksi, vaikuttaa enemmän omaan työhönsä, edistää uralla etenemiseen, päästä haluamaansa tai tarvitsemaansa koulutukseen ja ymmärtää asemansa työyhteisön jäsenenä.

Tiedä ja hallitse roolisi

Työyhteisötaitoihin kuuluu oman ja toisten roolien sisäistäminen työyhteisössä, jolloin pystyy myös toimimaan kaikkien yhteiseksi hyväksi. Työyhteisö on sitä toimivampi, mitä paremmin jokainen ymmärtää vastuunsa ja hoitaa oman tonttinsa. Tällöin työt jakautuvat tasaisemmin eikä kukaan tunne tulevansa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti. Alaisen olisikin ensisijaisesti hyvä olla auttamishaluinen sekä työkavereita että esimiestä kohtaan ja haluta toimia työyhteisössä rakentavalla tavalla, yhteisiä linjauksia tukien.

Omalta osaltaan työyhteisön toimintaa voi parantaa pitämällä huolen siitä, että toimii reilusti ja johdonmukaisesti. Tee lupaamasi asiat ajallaan ja huomaat, että sinua arvostetaan ja saat vähitellen lisää vastuuta. Hyvä työntekijä osaa ajatella myös työnantajansa etua ja välttää vastakkainasettelua. Ole tasapuolisesti kiinnostunut koko tiimin, yksikön ja organisaation parhaasta – tämä hyödyttää myös sinua.

Alaistaidot eivät kuitenkaan tarkoita jatkuvaa myötäilyä. Jos olet jostain eri mieltä, kerro se rohkeasti. Kaikissa työyhteisöissä nousee esiin myös ongelmia ja haasteita, mutta niiden ei tarvitse kehittyä ylittämättömiksi. Hyviin alaistaitoihin kuuluu myös kyky ottaa ongelmat rakentavasti esille. Jos esimies tai uudet toimintatavat ärsyttävät, on suuri kiusaus valittaa asiasta lähimmälle työkaverille tai haukkua tyhmää pomoa. Tämä saattaa helpottaa oloa hetkeksi, mutta ei johda kovinkaan järkeviin ratkaisuihin pidemmällä tähtäimellä. Päinvastoin, näin syntyy helposti klikkejä ja ainakaan mikään ei muutu parempaan suuntaan. Kaikkeen ei toki voi vaikuttaa, mutta itseään häiritsevät asiat kannattaa ottaa reilusti puheeksi joko kokouksessa tai esimiehen kanssa kahden kesken. Näin on mahdollista saada aikaan muutos ja tulla oikeasti kuulluksi. Työyhteisössä on tärkeää kuitenkin se, että on tarvittaessa valmis muuttamaan mielipidettään ja tekemään kompromisseja. Esimiehellä on oikeus loppukädessä tehdä haluamansa päätökset, mutta toki hänen täytyy kyetä ne perustelemaan.

Myönteisyydellä pääsee pitkälle

Työyhteisössä eritysesti negatiivisuus korostuu helposti. Negatiivisuutta aiheuttaa usein esimerkiksi muutosta koskeva pelko ja se, pärjääkö itse uusien asioiden tai toimintapojen kanssa. Jos mahdollista, pysähdy kuuntelemaan itseäsi ja mieti, mistä pelko tai negatiivisuus kumpuaa. Ota esimiehen kanssa puheeksi, jos tuntuu ettet hallitse jotain työn osa-aluetta tai kaipaisit lisää koulutusta. Ongelmat on yleensä hyvinkin helppo ratkaista. Olemalla tietoisesti myönteisempi, lisäät paitsi muiden viihtymistä myös omaa hyvää oloasi. Haasteetkin on helpompi selättää, jos pyrkii suhtautumaan avoimin mielin. Kaikki muutos ei ole pahasta.

Myönteisyyteen kuuluu myös kollegojen näkemysten ja työn kunnioittaminen. Myönteiseltä vaikuttavaa työkaveria on helpompi lähestyä ja hänelle voi kertoa vaikeitakin asioita.

Lähes kaikille meistä on joskus hankalaa ottaa palautetta vastaan, mutta omassa työssä kehittymistä auttaa huomattavasti se, jos tätä taitoa harjoittelee. Toki palautteen pitää tulla aina rakentavassa muodossa. Virheitä sattuu kaikille, eikä niihin kannata jäädä vellomaan. Kaikesta oppii ja tämän jälkeen voi siirtyä eteenpäin. Syyllisten etsiminen on energian tuhlaamista. Palautetta voi antaa myös esimiehelle. Hänen työtään helpottaa huomattavasti, jos kerrot mitä sinä kaipaat häneltä, mikä sinua motivoi ja toisaalta kiität myös häntä onnistumisista.

Felix