Elämäntaidon valmentaja ei korvaa terapeuttia, mutta voi ohjata uuteen suuntaan

Ihmiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin ja osaavat myös hakea apua ongelmiinsa. Vaatimukset työelämässä kasvavat ja elämässä on jatkuvia muutoksia. Harva enää tekee koko työuraansa saman työnantajan palveluksessa ja tienhaaroja tulee vastaan aiempaa useammin. Monilla on vaikeuksia tasapainottaa työtä ja vapaa-aikaa. Stressiä ja väsymystä pyritään hoitamaan eri tavoin. Kasvava hyvinvointibisnes on tuonut Suomeen myös uusia ammatteja. Yksi näistä on life coach eli elämäntaidon valmentaja. Mutta mitä life coachin toimenkuvaan oikein kuuluu?

Elämäntaidon valmentajaksi kouluttautuva nurmijärveläinen Anuliisa Lahtinen toteaa, että life coachin tehtävänä on auttaa eikä vain neuvoa. Hän kertoo, että life coachin puheille hakeutuvilla on usein hukassa se, mitä he elämältä haluavat ja he etsivät omaa tietään elämässä, sitä omaa juttuaan. Life coach voi auttaa oivaltamaan, mitä työstä tai vapa-ajasta puuttuu. Lahtisen tie life coachiksi vei luokanopettajan koulutuksen kautta. Luokanopettajana hän aikoo jatkaa myös koulutuksen päätyttyä, mutta toivoo saavansa life coachingista kakkosammatin. Koulutukseen osallistuu Lahtisen lisäksi muitakin opettajia tai ryhmien ohjaajina toimivia, esimiehiä, johtajia, hr-asiantuntijoita, terveydenhoitajia ja sosionomeja. He hakevat samalla koulutuksesta lisätyökaluja omaan ammattiinsa.

Psykologiliiton puheenjohtaja Tuomo Tikkanen muistuttaa, että kyseessä ei oikeastaan ole uusi ilmiö. Elämäntaitoja on opeteltu vuosikymmeniä työväen- ja kansalaisopistoissa. Hän rohkaisee ihmisiä pitämään huolta itsestään ja olemaan kiinnostuneita elämänlaadustaan, mutta kannustaa tutkimaan life coachin taustat. Suomessa ei ole viranomaista, joka valvoisi elämäntaidon valmentajia. Tavaramerkillä varustettua koulutusta tarjoavat Valmentamo ja valmennusakatemia Namaste.

Tärkeää on erottaa terapeutti ja life coach, sillä heidän tehtävänään on auttaa erilaisissa tilanteissa. Elämätaidon valmentajalle ei ole yleensä minkäänlaista koulutusta terapian osalta, ellei hän sitten omasta kiinnostuksestaan ole opiskellut sitä. Diagnoosia tai ammattimaista terapiaa hakevan tulee kuitenkin kääntyä muiden tahojen puoleen.   Periaatteessa life coachin vastuuseen kuuluu ohjata asiakas terapeutin puheille, mikäli tämä selvästi kaipaa ammattiapua. Yksinkertaistettuna ohje kuuluu, että jos ihmisen mieli on rikki, hänen tulee hakeutua terapiaan, Jos taas hän kaipaa tukea elämänsä suunnan muuttamiseksi, voi life coachista olla apua. Toiset toki hyötyvät molemmista. Lahtinen ottaa esimerkiksi henkilön, joka käy terapiassa läpi avioeroprosessia ja pohtii elämäntaidon valmennuksessa uravalintojaan.

Elämäntaidon valmentaja toimenkuva lepääkin enemmän ammatin toisella sanalla. Valmentaja auttaa valmennettavaansa menestymään asiassa, johon valmennettavalla itsellään on jo taidot ja kiinnostus olemassa. Valmentaja ei tee valmennettavan puolesta päätöksiä tai anna valmiita ratkaisuja. Sen sijaan hän voi tarjota tehtäviä tai harjoituksia, joiden avulla valmennettava saa selkeämmän käsityksen siitä, mitä itse elämältään toivoo.

Samoin kuin urheiluvalmentajan työssä, elämäntaidon valmentajan työn yksi tärkeä osuus on tunnistaa ne tekijät, jotka hidastavat valmennettavan kehittymistä. Life coach asettaa usein asiakkaan kanssa tiettyjä tavoitteita ja ryhtyy sen jälkeen selvittämään, mikä estää asiakasta toteuttamaan niitä. Elämäntaidon valmentaja voi auttaa asiakastaan ohjaamaan energiaansa ja keskittymistään sellaisiin asioihin, jotka edesauttavat tavoitteen toteutumista. Elämäntaidon valmentajasta voi olla apua myös stressin ja paineiden käsittelemiseen sekä motivaation säilyttämiseen. Terapian kanssa yhteisenä piirteenä elämäntaidon valmennuksessa on se, että kukaan toinen ei voi elää elämääsi puolestasi, ei edes niitä vaikeita hetkiä. Mutta tukea saa ja kannattaa pyytää, kunhan pitää huolen siitä, että asetetut tavoitteet ovat nimenomaan niitä omiasi. Omaa edistystään voi myös olla helpompi seurata yhdessä jonkun toisen kanssa, joka on sitoutunut auttamaan sinua kohti tavoitteitasi.

Felix