Itsetuntoa voi vahvistaa aikuisenakin

Hyvää itsetuntoa voisi kuvailla positiivissävytteiseksi realismiksi omista mahdollisuuksista ja toisaalta myös rajoitteista. Se ei siis tarkoita sitä, että näkee itsensä virheettömänä tai nostaa itseään muiden yläpuolelle, vaan nimenomaa myönteistä, mutta totuudenmukaista kuvaa itsestä. Itsetunto kehittyy vahvasti lapsuudessa ja nuoruudessa ja myönteiset kasvukokemukset vahvistavat sitä. Jos vanhemmilta ja muilta tärkeiltä aikuisilta saa riittävästi hyväksyntää, huolenpitoa ja […]

Lue lisää