Yöunista nipistäminen on yleensä huono idea

Vuorokauden tunnit tuntuvat harvoin riittävän kaikkeen siihen, mitä haluaisimme päivän aikana ehtiä tehdä. Helposti käykin niin, että jätämme unen vähemmälle, jotta saamme lisäaikaa töille ja harrastuksille. Toisinaan tämä johtaa vieläkin hankalampaan kierteeseen, kun työ aiheuttaa stressiä eikä liian vähäinen uni riitä siihen, että palautuisimme päivän rasituksista. Toisinaan kyse on myös siitä, että uni ei yksinkertaisesti […]

Lue lisää

Itsetuntoa voi vahvistaa aikuisenakin

Hyvää itsetuntoa voisi kuvailla positiivissävytteiseksi realismiksi omista mahdollisuuksista ja toisaalta myös rajoitteista. Se ei siis tarkoita sitä, että näkee itsensä virheettömänä tai nostaa itseään muiden yläpuolelle, vaan nimenomaa myönteistä, mutta totuudenmukaista kuvaa itsestä. Itsetunto kehittyy vahvasti lapsuudessa ja nuoruudessa ja myönteiset kasvukokemukset vahvistavat sitä. Jos vanhemmilta ja muilta tärkeiltä aikuisilta saa riittävästi hyväksyntää, huolenpitoa ja […]

Lue lisää

Rakentava riitely voi jopa parantaa ihmissuhdetta

Ihmisten välisessä kommunikaatiossa myös riitatilanteet ovat toisinaan väistämättömiä. Useimmiten koemme silti riitatilanteet vaikeiksi ja välttelemme niitä parhaamme mukaan. Toisaalta riidat ovat mahdollisuus tuoda esille itseään vaivaavia asioita ja täyttymättä jääneitä tarpeita. Moni ristiriita on ratkaistavissa keskustelun avulla. Riidellessä pintaan nousevat tunteet saattavat tuntua ahdistavilta ja selvittely yltyy helposti huutamiseksi. Riidellä voi silti myös rakentavasti ja […]

Lue lisää