Itsetuntoa voi vahvistaa aikuisenakin

Hyvää itsetuntoa voisi kuvailla positiivissävytteiseksi realismiksi omista mahdollisuuksista ja toisaalta myös rajoitteista. Se ei siis tarkoita sitä, että näkee itsensä virheettömänä tai nostaa itseään muiden yläpuolelle, vaan nimenomaa myönteistä, mutta totuudenmukaista kuvaa itsestä. Itsetunto kehittyy vahvasti lapsuudessa ja nuoruudessa ja myönteiset kasvukokemukset vahvistavat sitä. Jos vanhemmilta ja muilta tärkeiltä aikuisilta saa riittävästi hyväksyntää, huolenpitoa ja […]

Lue lisää

Rakentava riitely voi jopa parantaa ihmissuhdetta

Ihmisten välisessä kommunikaatiossa myös riitatilanteet ovat toisinaan väistämättömiä. Useimmiten koemme silti riitatilanteet vaikeiksi ja välttelemme niitä parhaamme mukaan. Toisaalta riidat ovat mahdollisuus tuoda esille itseään vaivaavia asioita ja täyttymättä jääneitä tarpeita. Moni ristiriita on ratkaistavissa keskustelun avulla. Riidellessä pintaan nousevat tunteet saattavat tuntua ahdistavilta ja selvittely yltyy helposti huutamiseksi. Riidellä voi silti myös rakentavasti ja […]

Lue lisää

Stressin hallitseminen parantaa saman tien elämänlaatua

Stressi kuuluu elämään ja täysin siltä ei voi välttyä kukaan. Ihan tavallinen arkikin voi aiheuttaa stressiä. Suhtautumista stressiin ja stressinhallintaa voi kuitenkin jokainen opetella. Lisäksi voi kartoittaa sitä, mikä stressiä aiheuttaa ja tätä kautta oppia tekemään tietoisia valintoja ajankäytön suhteen. Näin stressin saa pysymään sellaisella tasolla, että siitä ei aiheudu haittavaikutuksia. Stressinhallinnassa erityisen tärkeää on […]

Lue lisää

Työnhakuun liittyy nykyään usein myös soveltuvuustestiin osallistuminen

Psykologiset testit ovat yhä useammin osa työhaastattelua. Niitä käytetään kaikenlaisissa yrityksissä ja hyvin erilaisten työtehtävien yhteydessä. Testeihin voi kuulua esimerkiksi psykologin tekemä haastattelu tai esimerkiksi työelämässä mahdollisesti vastaantuleva lavastettu tilanne, joka testaa työnhakija reaktiokykyä ja soveltuvuutta työhön. Lisäksi testeihin voi liittyä ongelmanratkaisuosioita, joiden avulla kartoitetaan esimerkiksi kielellistä tai matemaattista lahjakkuutta, musikaalisuutta tai motorisia kykyjä. Näiden […]

Lue lisää

Jatkuva netin käyttö vaikuttaa aivojen toimintaan

Vietämme tietokoneen ääressä päivittäin valtavasti aikaa, joko töiden tai vapaa-ajan parissa. Samalla kun tietokoneet ja internet ovat tuoneet meille lisää mahdollisuuksia ja avanneet kokonaan uuden maailman, ovat uudet tavat muokanneet aivojamme eivätkä aina positiiviseen suuntaan.

Lue lisää

Esimiestaitojen lisäksi alaistaidoilla on tärkeä rooli työpaikalla viihtymisessä

Esimiehille on tarjolla jatkuvasti koulutusta ja ohjeistusta ja hyvä niin, sillä esimiehillä on tärkeä rooli työpaikan ilmapiirin luomisessa. Omaa ja muiden viihtymistä työpaikalla voi kuitenkin parantaa myös alaistaidoilla ja niitä voi opetella kuka tahansa. Oikeastaan parempi termi olisi työyhteisötaidot, sillä tasavertaisessa työyhteisössä kaikkien taitoja arvostetaan samalla tavalla. Työyhteisötaitojen tarkoitus on tehdä työn tekemisestä mukavaa ja […]

Lue lisää

Työnhaussa laatu korvaa määrän – tai ainakin auttaa eteenpäin

Työnhaku on kovaa hommaa ja toisinaan innokaskin hakija saattaa tuskastua siihen, ettei sitä unelmien työpaikkaa vain tunnu löytyvän. Työnhaku vaatiikin sinnikkyyttä, mutta saattaa johtaa pitkäaikaiseen ja toimivaan työsuhteeseen. Työhakemuksissa ja haastatteluissa pelkkä määrä ei kuitenkaan riitä. Vaikka lähettäisi kymmeniä hakemuksia viikossa, se ei auta elleivät hakemukset erotu joukosta edukseen. Tämä taas vaatii sen, että hakija […]

Lue lisää

Hyvä johtajuus lähtee hyvästä itsetuntemuksesta

Johtajia ja esimiesasemassa olevia henkilöitä on aivan kaikenlaisia, niin pitkiä, lyhyitä, lihavia, laihoja, koulutettuja, vähemmän lukeneita, eri ikäisiä ja eri kulttuureja edustavia. Kaikki ovat omanlaisiaan persoonia ja se näkyy myös heidän työssään. Näin saa tietenkin ollakin. On kuitenkin olemassa perusesimiestaitoja joita jokainen voi opetella ja pohtia jos haluaa kehittyä työssään esimiehenä. Suurin osa meistä varmaan […]

Lue lisää

Elämäntaidon valmentaja ei korvaa terapeuttia, mutta voi ohjata uuteen suuntaan

Ihmiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin ja osaavat myös hakea apua ongelmiinsa. Vaatimukset työelämässä kasvavat ja elämässä on jatkuvia muutoksia. Harva enää tekee koko työuraansa saman työnantajan palveluksessa ja tienhaaroja tulee vastaan aiempaa useammin. Monilla on vaikeuksia tasapainottaa työtä ja vapaa-aikaa. Stressiä ja väsymystä pyritään hoitamaan eri tavoin. Kasvava hyvinvointibisnes on […]

Lue lisää

Ihminen tarvitsee kosketusta elääkseen

Ihminen tarvitsee toisen ihmisen kosketusta ja sen ovat todistaneet myös useat tutkimukset. Suomalaiset eivät yleisesti ottaen ole erityisen hyvin kosketuksen taidossa, sillä kulttuuriimme ei kuulu vieraan ihmisen koskettaminen. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö tarvitsisi kosketusta ainakin läheisimmiltämme. Vauva hahmottaa maailmaa kosketuksen kautta Kosketus on ihmisen varhaisin yhteys maailmaan. Vauvaa tuntuu olevan melkein pakko koskea ja […]

Lue lisää